Välkommen

 

Vagabond 31 är den vackra och välseglande kostern. Stark och sjövärdig som långfärdsbåt för överhavssegling, lika väl som snabb och bekväm familjebåt för kustnära seglatser.

Vagabond 31 har visat sin sjövärdighet och sina goda egenskaper bl a genom att ett stort antal av båtarna har använts för långfärdssegling. I flera fall för mycket fjärran resor.

Vagabond 31  Ritades av Jan och Harry Becker. Kosterregeln ligger till grund för konstruktionen, men modernare tankegångar har givetvis tillämpats. T ex  har undervattenskroppen en plattare mer jolle-liknande profil än brukligt och förstäven faller tämligen rakt ned för att ge lång vattenlinje.

All vikt har centrerats i skrovet, och riggkonstruktionen medger möjlighet till flera olika segelsättningar. Seglingsegenskaperna i lätt såväl som kraftig vind är förnämliga.

Av totalt 70 båtar så har de flesta byggts på Lidingö, Marina Park. Detta var en plastindustri vilket lett till att alla plastarbeten är av yppersta kvalitet och mycket gediget utförda. Plastpest är ett okänt begrepp. Några båtar har även byggts på Västkusten.

Ett viktigt undantag från självbyggnadsprincipen var att beställaren av båten kunde få en betydande del med hjälp och råd i från Marina Park i sitt färdigställandeav båten. Detta har lett till att de flesta Vagabonder är mycket gediget byggda.

Tre Prickar som tecken? En av beställarna av Vagabond-konstruktionen berättar följande: ”Det var en av våra medarbetare som gjorde kopplingen till namnet ”Vagabond”. Han menade att tre prickar var ett gammalt luffartecken. Vi kollade upp så att det inte var något negativt förknippat med detta tecken, och så tyckte vi att det var snyggt i seglet”.

Välkommna som Vagabondseglare och i Föreningen!