okt 182011
 

Redan tidigt frågades det om ett medlemsregister och det finns nu på hemsidan fast inte tillgängligt för alla. Orsaken är två

PUL
Personuppgiftlagen kräver att ett godkännande från alla medlemmar
Personlig integritet
Alla vill kanske inte publicerara uppgifter som telefon och epostaddress

Medlemsregistret kommer enbart att vara för medlemmar och det tas för givet att ingen medlem kommer att trakassera, skicka spam etc. eller använda uppgifterna för något att ändamål som inte har med klubben att göra.

För att höra er åsikt har jag lagt upp en tråd på Medlemsregister där vi tar emot frågor och önksemål.

Nya medlemmar kommer bli tvugna att svara på en fråga då de går med i klubben om de godkänner att vi publicerar uppgifterna. Ni som redan är medlemmar kommer att få ett mejl. Den som inte svarar på mejlet kommer automatiskt att godkänna villkoren.

Vilkoren ser väl ut så här i dags läget:

  1. Medlemsregistret är tillgängligt enbart för registrerade medlemmar med access till hemsidan. Uppgifter Du inte vill skall kunna ses eller användas av medlemmarna, fyller Du inte i. Publicering sker i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
  2. Kontaktuppgifterna får enbart användas av medlemmar i Vagabondklubben i syfte att kontakta en annan medlem.
  3. Kontaktuppgifterna får inte spridas till tredje part.
  4. Kontaktuppgifterna får inte användas till massutskick eller i samband med telefonförsäljning eller dyligt.

Ursäkta den byråkratiska tonen men jag tycker att det är viktigt att det blir rätt. Jag tror egentligen inte att någon som seglar en Vagabond har avsikter att missbruka klubben men det är lika bra att det blir rätt från början.

Hör gärna av på forumet Medlemregister eller mejla oss i styrelsen med era synpunkter.
//arngrimur