nov 242011
 

Då var medlemsregistret publicerat.

Det verkade som att ingen opponerade sig mot att det ska finnas tillgängligt för medlemmar så nu ligger det ute. Se gärna till att uppdatera era upgifter så att de stämmer.