Kontakt

 

Av Vagabondklubbens styrelse bor ordförande och webmaster i Göteborg och vår kassör i Stockholm. Vi nås lättast via mejl. I bilden till höger syns (från vänster till höger) Miguel, Arngrimur och Mikolaj.

Ordförande: Miguel Midhage

Hejsan och Välkomna till Vagabondklubben!

Vagabondklubben verkar för att skapa en samhörighet mellan ägare och intressenter av Vagabond 31:or.

Hemsidan har vi bedömt vara starkt bidragande till detta då våra medlemmar är utspridda runt om i världen.

Vår ambition i styrelsen är att skapa en attraktiv klubb och aktiv hemsida för att ge möjlighet till utbyte och kontakter via en mångfald av reseberättelser, förslag på resmål, kontaktskapande uppgifter, träffar samt tekniska och handhavendemässiga råd och rön.

Min familj och jag har seglat Vagabond 31 på Västkusten sedan 1997 i vår nr 56 ”Vattenvind”. Jag har seglat sedan 1974 och som många andra börjat i Optimist för att sedan gå via tvåmans-jollar, windsurfing-brädor och sedan 80-talet med kölbåtar. Främst Forgus 35. Vattnen jag seglat i har varit Norge, Sverige och Danmark, samt en sväng till Orkney. Vattenvind ligger i  Strömstad, då jag har mina rötter där. Till vardags jobbar jag på AB Volvo i Göteborg.
Mycket Nöje

Miguel Midhage

Kassör: Mikolaj Frisch
Webmaster: Arngrimur Bjarnason

Seglar tillsammans med min fru Vagabond #84, Kajsa, byggd på Eggels Marina 1985, men färdigställd i Göteborg 1986. Till vardags arbetar jag som programmerare och på helgerna seglar jag runt Göteborg. Finns att nå på vhf:n med anropsnummer SFC 5866. Tidigare ägde vi en Allegro 27 och under den tiden var jag ansvarig för Allegroklubbens hemsida. Min förhoppning är att vi ska få en ny skjuts för Vagabondklubben i och med lanseringen av denna sida.

Alla önskemål och tankar om förändringar tas med glädje emot.