Om Vagabond 31

 

Robust konstruktion, mycket rymlig samt med seglingsegenskaper som är förvånande för en långkölad båt är Vagabond 31:ans adelsmärken!

Seglingsegenskaperna förklaras av de moderna principer som använts vid designen av undervattensskrovet. Botten är förhållandevis flat, och fören faller brant ned för maximal vattenlinje. I och med att de flesta har en hög masthead rigg (många av fabrikat Isomat) och storsegel i kombination med en Genua 1 så kan man få upp tilltäckligt mycket segel för att få henne att gå väl även i lätt vind. Tungdeplacementbåtar kan annars komma till korta här.

Några Vagabonder gjordes med en lägre ”västkustrigg” anpassad för krassare vindförhållanden. Med fullrigg betyder det dock att man får reva ganska tidigt, men detta har ingen praktisk betydelse. Då man tvingas börja reva ligger båten ändå oftast kring sin maxfart.

För att få höjdtagningsförmågan vid bidevindsegling jämförbar med moderna fenkölade båtar av samma längd jämnar en kryssfock ut skillnaderna högst väsentligt, och är därför ett utmärkt komplement till en Genua 1. Bäst kommer dock Vagabonden till sin rätt på halvvind- och slörbogar i vindhastigheter 8-12 m/s. Med sitt mäktiga deplacement rör hon sig säkert, bekvämt och snabbt genom sjöarna.

Segling i hårt väder med Vagabond 31 innebär att man får segla traditionellt,
antingen genom biliggning, länsning undan för bara riggen eller utsläppning av
släplinor. Sittbrunnen är förhållandevis liten och självlänsarna väl tilltagna samt att hon är utrustad med bridgedäck. Därtill är bärigheten i akterskeppet, genom sin stora volym, mycket god. Alla dessa faktorer gör att hon klarar en ”pooping sea”, översköljande sjö, akterifrån väl. Lägg därtill höga fribord och skyddad sittbrunn. En omkullslagning/broach klarar skrov och rigg  väl genom sitt kraftiga konstruktion.

För alla fartyg man ger sig ut i hårt väder med gäller regeln att alla tyngre föremål måste vara sjömansmässigt surrade/stuvade inombords för att undvika skador på personer och materiel i händelse av omkullslagning.

Oavsett vilken Vagabond man funderar på och om den skall användas till långfärdssegling så är det ett flertal mått och steg som kan vara lämpliga att vidta. Nedgångsluckorna måste t ex tåla att båten ligger upp och ned, samt att de inte trillar ur. Alla tankar, batterier, spisar, verktygslådor etc. måste ges möjlighet att säkras. Alla stuvluckor måste givetvis tätas så de tål upp- och nedliggning etc etc. Flera alternativa system för länspumpning bör införas, större vatten- och dieseltankar etc

Båten ritades av Harry Becker. De flesta byggdes mellan åren 82 till 86-87 på Marina Park på Lidingö. Detta var en plastindustri vilket lett till att alla plastarbeten är av yppersta klass och mycket gediget utförda. De  flesta båtarna färdigställdes på Marina Park som självbyggen, med några  undantag. Under några år fanns formarna i Norrköping så några båtar byggdes där, likväl som att några båtar byggts på Västkusten i Kungshamn. De sista 1991-92.

Ett viktigt undantag från självbyggnadsprincipen var att  beställaren av båten kunde få en betydande del med hjälp och råd i från Marina Park för att färdigställa båten. Detta har lett till att de flesta Vagabonder är mycket gediget byggda.
Plastpest är därigenom ett okänt begrepp.

Samma gäller inredningsdetaljerna, vilka kunde köpas i färdigskurna satser.
Inredningarna verkar också ha hållit mycket bra, och förefaller inte ha tagit
skada med åren. Själva interiörerna skiljer sig något från olika modeller, bla
kunde man få med en extra sjökoj på styrbordssidan. Inredningen för övrigt är
traditionell med kök, toa, septik. En hel del har värmare installerade.
Konstruktionen är mycket rymlig, och det går utmärkt att stuva under durkar,
och på allehanda ställen. Välkommet vid långfärdssegling.

Vagabond 31 är en båt synnerligen lämpad för långfärd såväl som familje seglatser i kustnära vatten. Gediget bygge och modernast design av kosterbåtarna, goda seglingsegenskaper, hög säkerhet, goda utrymmen och stabil och bekväm gång i sjön borgar för detta.